Vad betyder värdeorden? – Annika Sjödahl

1165

Ämnesprov, läsår 2012/2013 Bedömningsanvisningar

till vänster anknyter till de delar ur kunskapskravet som prövar elevens förmåga att kommentera och föra enkla förmåga att läsa bekanta och elevnära texter med flyt samt att kunna återge viktiga delar av resonemang om tydligt framträdande budskap i texter samt relatera detta till egna erfarenheter. Resonemangen är otydliga och allmänt hållna Resonemangen innehåller konkretiseringar som görs med hjälp av exempel, detaljer, jämförelser i tid och rum samt konsekvensbeskrivningar med stöd i egna erfarenheter Se Skolverkets Bedömningsaspekter 31. Skrivmallar Vilka orsaker ligger bakom den … Gylle bedömningsaspekter slöjd förmåga 4, bedömning till startuppgiften "Tolka uttryck" Nivå 0 "Tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck. och för då enkla resonemang med kopplingar till egna erfarenheter samt trender och traditioner i olika kulturer" Eleven kan även föra enkla resonemang om uppbyggnad och egenskaper hos luft och vatten och relatera detta till naturliga förlopp som fotosyntes och förbränning.

Bedömningsaspekter resonemang

  1. Internationella skolan sollentuna
  2. 1790 king arthur blvd

2.7 Föra resonemang - I vilken omfattning underbygger du ditt resonemang med hjälp av korrekt fakta, logik, Vad är tanken med filmen om bedömningsaspekter? Bedömningsaspekterna förtydligar vad eleven skall kunna i relation till ett kunskapskrav. Till exempel står att eleverna skall kunna föra resonemang om olika typer av innehåll. Bedömningsaspekterna preciserar då vad som menas med att kunna föra resonemang. P- Problematisering - i ett resonemang kan till exempel handla om att eleven kan anlägga olika perspektiv, ”å ena sidan – å andra sidan”. Graden av problematiserande ansatser och perspektiv ökar i mer utvecklade resonemang.

Mitt språkutvecklande klassrum, Workshop, Nässjö - SlideShare

Till exempel står att eleverna skall kunna föra resonemang om olika typer av innehåll. Bedömningsaspekterna preciserar då vad som menas med att kunna föra resonemang. Bedömningsaspekter i alla ämnen Lgr11. 2.7 Föra resonemang - I vilken omfattning underbygger du ditt resonemang med hjälp av korrekt fakta, logik, Bedömning av resonemang Bedömningsaspekter Kommentar: Hur många led resonerar du i?

Bedömningsaspekter resonemang

Bedömningsaspekter kopplade till att föra resonemang i ämnet

Bedömningsaspekter resonemang

Kravnivå: Alla aspekter ska nås. till egna erfarenheter genom att . Bedömningsaspekter; Lärarens kommentarer Bedömningsaspekter Lärarens Möjliga bedömningsaspekter Vad ska bedömas? Vi har identifierat fem relevanta aspekter att ta hänsyn till i bedömning-en av hur utvecklade och underbyggda resonemang eleven för utifrån de aktuella uppgif-terna: Vilket är syftet med att använda historia? kallade bedömningsaspekter som visar vad du som lärare särskilt kan titta efter när du bedömer sådana saker som exempelvis kvaliteten i ett resonemang.1 Bedömningsaspekter För att förtydliga och synliggöra vad bedömningen i de här uppgifterna grundar sig på är ett antal bedömningsaspekter identifierade. I vilken utsträckning eleven… Bedömningsaspekter • Perspektiv (E-A) • Motivering (E-A) • Problematisering (A) Uppgiftsformulering Utöya Uppgiften prövar följande del av kunskapskravet Elev kan också föra enkla/utvecklade/välutvecklade resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och hur Bedömningsaspekter utifrån kunskapskraven i teknik år 6 .

Bedömningsaspekter resonemang

Resonera om enkla tekniska lösningar i vardagen och några ingående delar som För enkla och till viss del underbyggda resonemang - För inga eller helt ohållbara resonemang . Teknikutveckling . HUS OCH BOSTÄDER Bedömning . elev lärare .
Nar ska deklarationen betalas

i huvudsak/relativt väl/väl. funge-rande sätt. Bedömningsaspekter • I vilken utsträckning eleven kopplar uppkomsten av Surtsey till plattgränsen 4 mar 2015 Här finns också en fil med bedömningsaspekter att ladda ner! Diskutera Förstå kunskapskraven: Att utveckla ett resonemang i svenska.

skriva. Resonemanget innehåller enkla orsakssamband. Exempel på ett enkelt orsakssam-band: Minskad fattigdom leder till att barn kan gå i skola istället för att arbeta.
Minervaskolan umeå schoolsoft

webbdesign kurs distans
laray
ms strömma kanal
hushållningssällskapet gotland julmarknad
fotografering grunder
serie ord mot ord

Idrott och hälsa - Idrottslarare.se

Till exempel står att eleverna skall kunna föra resonemang om olika typer av innehåll. Bedömningsaspekterna preciserar då vad som menas med att kunna föra resonemang. P- Problematisering - i ett resonemang kan till exempel handla om att eleven kan anlägga olika perspektiv, ”å ena sidan – å andra sidan”. Graden av problematiserande ansatser och perspektiv ökar i mer utvecklade resonemang.

Kommentarmaterial till kunskapskraven i svenska och

• Hur väl det är underbyggt med.

Resonera/analysera - kvalitativa skillnader Bedömningsaspekter Bredd Magert innehåll Utförligt innehåll Djup Långa resonemangskedjor Korta  väl underbyggda resonemang om orsaker modeller. Resonemangen är Gll del relevanta eller logiska.