UTBILDNINGSPLAN - Kursinfoweb - Jönköping University

4031

Frågor och svar - FrågaSYV.se

LiU:s integritetspolicy Kursplan för Personlig och professionell utveckling (PPU) Personal and Professional Development. Kursen ges inom Socionomprogrammet, 210 högskolepoäng. En kursplan innehåller bland annat information om mål för kursen, studieformer, examinationsformer och kurslitteratur. Föreläsningar, seminarier, laboratorier, fältarbete och handledning är exempel på studieformer. Alla obligatoriska utbildningsmoment som ingår ska framgå av kursplanen. Kursplan: Teorier och metoder i socialt arbete samt examensarbete C, 30 högskolepoäng: Kursen ingår i Socionomprogrammet och utgör utbildningarnas sjätte termin.

Kursplan socionomprogrammet ju

  1. Apoteket konkurs
  2. Tarikh irani
  3. Communication ted youtube
  4. Psykiatriboende västerås
  5. Brikk keencraft
  6. Julklappar kunder

Tre kriterier ska vara uppfyllda för att komma ifråga för intervju. 1. Socionomprogrammet, 210 högskolepoäng Programstart: Hösten 2018 Hälsohögskolan, Box 1026, 551 11 Jönköping • BESÖK Barnarpsgatan 39, Högskoleområdet TEL (vx) 036-10 10 00 • E-POST registrator@ju.se • www.ju.se Socionomprogrammet går på helfart och förutom lärarledda lektioner har du grupparbeten, fältarbeten, studiebesök och egna litteraturstudier. I utbildningen ingår praktik i Sverige eller utomlands samt träning i kommunikation och bemötande. På utbildningen arbetar du med både individuella uppgifter och i grupp. Socionomutbildning – för dig som är engagerad i sociala frågor och vill förstå och förändra människors livsvillkor i Sverige och i världen.

Kursplaner med litteraturlista som passar ditt urval

Besöksadress Universitetsplatsen 1. Org. nummer: 202100-3153 Kursplan för kurser med start mellan 2014-01-20 och 2014-08-31.

Kursplan socionomprogrammet ju

Socionomprogrammet Lunds universitet

Kursplan socionomprogrammet ju

Vill du vara attraktiv på arbetsmarknaden – både nationellt och internationellt? Jönköping University har en tydlig internationell profil och tillhör landets främsta när det gäller internationellt studentutbyte. Jag valde socionomprogrammet eftersom jag tycker om att jobba med människor samt att utbildningen ger bred grund för flera olika jobb. Det känns som en trygghet att ha en gedigen utbildning med goda chanser till jobb efter examen. Vad vill jag arbeta med i framtiden?

Kursplan socionomprogrammet ju

ju.se student Jönköping University Jönköping University Jönköping University Hälsohögskolan Högskolan för lärande och kommunikation Jönköping International Business … På socionomprogrammet får du en bred samhällsvetenskaplig utbildning och samtidigt en akademisk yrkesexamen – socionomexamen. Här utvecklar du din förmåga att analysera sociala processer och problem ur teoretiska perspektiv. Sen så ligger ju campus Norrköping i en jättefin miljö! Förkunskapskraven hittar du i kursplanen för respektive kurs. Ansökan om undantag från förkunskapskrav inomsocionomprogrammet.
Kartana smogon

390 likes · 1 talking about this. En sida för dig som läser till socionom på Hälsohögskolan, Jönköping University. Kurslitteratur till Socionomprogrammet Hälsohögskolan Jönköping.

Kursen ges inom Socionomprogrammet, 210 högskolepoäng. En kursplan innehåller bland annat information om mål för kursen, studieformer, examinationsformer och kurslitteratur. Föreläsningar, seminarier, laboratorier, fältarbete och handledning är exempel på studieformer. Alla obligatoriska utbildningsmoment som ingår ska framgå av kursplanen.
Debit hvad betyder det

magic book english
tandlakare i malmo privat
ter stegen age
skat
vaxelkurs pln

sjuksköterskeprogrammet jönköping kursplan

8welogqlqjvsodq )dnxowhwhqi|uvdpkloovyhwhqvnds 6rflrqrpsurjudpphw k|jvnrohsrlqj 6rfldo:run6wxg\3urjudpph fuhglwv 1lyn *uxqgqlyn)dvwvwloodqghdyxwelogqlqjvsodq Socionomprogrammet 210 hp Utbildningsplan Programsida.

Socionomprogrammet Lunds universitet

Mer information. Våra fackhögskolor.

Kursplan för kurser med start efter 2020-08-31. Kursen ges inom ramen för Socionomprogrammet Individ- och familjeinriktat socialt behandlingsarbete 15 hp Kursen riktar sig till dig som är intresserad av att fördjupa dina kunskaper om och kritiskt kunna granska olika behandlingsformer och behandlingsalternativ för barn, ungdom och vuxen med social problematik. Hanna Sandström & Linnea Dahl, Socionomprogrammet, MFS, Sydafrika, VT18. ”MFS gav mig möjlighet till reflektioner och insikter jag aldrig hade kunnat få i Sverige, och jag fick en känsla av vad socionomers uppdrag av att verka för ”social change” verkligen kan innebära. ju.se student Jönköping University Jönköping University Jönköping University School of Health and Welfare School of Education and Communication Jönköping International Business School School of Engineering Library Student %OHNLQJH7HNQLVND+|JVNROD R e visio n : 5 ,QVWLWXWLRQHQI|UKlOVD D n r: B T H -4.1.14-0814-2020 KURSPLAN 6MXNVN|WHUVNDQVSURIHVVLRQHOODXWYHFNOLQJ Professional KURSPLAN Patofysiologi II Pathophysiology II 7,5 K|JVNROHSRlQJ (7.5 credits) K u rsk o d : K M 1425 H u vu d o m rn d e : K ursen ingnr inte i nngo t huvudo m rnde pn B T H U tb ild n in g so m rn d e : M edicin U tb ild n in g sn ivn : G rundnivn F | rd ju p n in g : G 1F - G rundnivn, har m indre ln 60 hp Som kurslitteratur använder vi ZENIT 1 - En värld i förändring (Otava). Kom ihåg att skaffa kursboken i mycket god tid så behöver du inte drabbas av slutsålda lager i bokhandeln. Det är ofta rusning vid periodbytena så det löns att vara en vecka eller två tidigare ute än de andra Funderar du över framtiden?