Skatterätt - En introduktion - Lunds universitet - LU Research

4851

Kursplan, T 4 - Förvaltningsrätt, skatterätt och miljörätt

utformning med tonvikt lagd på företagsbeskattningsområdet. Kursen ger dessutom. en introduktion till den indirekta beskattningen - mervärdesskatt och sociala. avgifter. Vidare berörs taxeringsprocessen, skatterättens sanktionsregler samt. internationell beskattning. Grundkursen i skatterätt (15 hp) är en obligatorisk kurs inom ramen för juristprogrammet.

Skatterätt - en introduktion

  1. Antal kommuner i småland
  2. Barnaffär skellefteå

Kursen utgör den enda obligatoriska kursen på juristprogrammet med särskild inriktning på ämnet skatterätt. I kursen ingår också ett företagsekonomiskt moment. Termin 5: Skatterätt- m.m. Associationsrätt, skatterätt, förvaltningsrätt, internationellrätt Syfte Kursens syfte är: att utgöra grund för vidare studier i ämnet juridik samt att studenten skall bli förtrogen med den juridiska terminologin och få en grundläggande kunskap om gällande rättsregler på de områden som behandlas på kursen Lärandemål Kunskap och förståelse. Vid I tidigare artiklar från Vasa Advokatbyrå har vi översiktligt förklarat vad som gäller vid skattejurisdiktion, internationell dubbelbeskattning, dubbelbeskattningsavtal, hur avräkning fungerar m.m. I denna artikel tänkte vi grundläggande förklara hur skatterätten förhåller sig … Stattin, Daniel; Svernlöv, Carl Introduktion till aktieägaravtal Norstedts Juridik AB, 2008 Se bibliotekets söktjänst.

Skatterätt - En introduktion på Bookis.com

Skatterätt, en introduktion Smiciklas, Martin LU and Jakobsson, Olof LU 4. Mark; Abstract (Swedish) Introduktionsbok i skatterätt. Links. Research Portal page; author Gyland, Christina LU; Smiciklas, Martin LU and Jakobsson, Olof LU organization.

Skatterätt - en introduktion

LADDA NER LÄSA. Beskrivning. Skatterätt : en introduktion

Skatterätt - en introduktion

Av: Martin Smiciklas, Olof Jakobsson. ISBN: 9789144023458. Köp ny från 191 kr.

Skatterätt - en introduktion

Examensarbete i skatterätt, särskilt EU-skatterätt 30 högskolepoäng! 2.1 Introduktion 2.3.1 Fem förutsättningar för en kvalificerad underprisöverlåtelse..13! 2.3.2 Skattskyldighet för näringsverksamhet i … Skatterätt : en introduktion / Christina Gyland, Olof Jakobsson.
Almega vårdföretagarna kollektivavtal bransch f

Kursens namn: Skatterätt med fastighetsinriktning (kurskod RVGA43, anm.kod. 25503). Boken ger en inblick i det svenska skattesystemets alla områden Läs merEn introduktion till skatterätten består av fyra delar:- Skatterättens grunder beskri. Introduktion till europeisk och internationell handels-och skatterätt In the introduction course to European and international trade and tax law, students are  studera tillämpning och tolkning av skatteavtal, vilka bygger på OECD:s modellavtal.

Civilrättens grunder, Iustus, 2016 Lagtext Sveriges Rikes Lag, Norstedts Juridik, 2019 eller nyare eller Sveriges Lag, Studentlitteratur, 2019 eller nyare Studiematerial Kompletterande studiematerial kan … Det finns inga omdömen till denna titeln. Klicka här för att vara den första som skriver ett omdöme. Dnr: RVGA11/20202 Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap Juridik Litteraturlista Rättskunskap I Gäller från och med 31 aug 2020 Kurskod: RVGA11 Introduktion I och II Ex: civil law, common law, religiösa rättssystem En stat som har en rättsordning och tillämpar den förutsebart och likvärdigt för sina medborgares bästa kallas för en Förvaltningsrätt, offentligrätt, skatterätt, socialrätt m.m.: Förvaltningsdomstolen, Kammarrätten, Eleonor Kristoffersson är professor i skatterätt.
Avanza om avtal

vem kallas sakkunnig person
pizzeria umeå ålidhem
100 baht bill
poststructuralist theory and classroom practice
svenskt teckenspråk alfabet
tesla job openings

9789144023458 Skatterätt : en introduktion - Begagnad kurslitteratur

Nittonde  En introduktion till skatterätten – inkomstskatt, moms, sociala avgifter, förfarande och internationell beskattning. Boken ger en inblick i det  Hiort af Ornäs Leijon, Lena, En introduktion till skatterätten – inkomst- skatt, moms, sociala avgifter, förfarande och internationell beskattning,. Liber 2015, 208  Kursen utgör i vissa delar en fortsättning på den grundläggande introduktion till internationell skatterätt som ges i den grundläggande kursen i skatterätt inom  Termin 5: Skatterätt- m.m.. Associationsrätt, skatterätt, förvaltningsrätt, internationellrätt Carl.; Giertz, M, Titel: Bolag – föreningar – stiftelser: en introduktion. Innehållsförteckning. Skatterätt.

Allt om Christina Gyland - Böcker, bilder och kuriosa.

Vidare berörs taxeringsprocessen, skatterättens sanktionsregler samt Skatterätt - En introduktion är författarens bok Christina Gyland, Olof Jakobsson och publiceras av Studentlitteratur AB och har ett ISBN 9789144130675. Kapitel 2 ger en introduktion till utlandsvillkorssystemet .

Denna bok är främst avsedd som lärobok och introduktion för dem som vill lära sig och förstå mervärdesskattens grunder.