Länsstyrelsen vill att förvaltningsrätten dömer ut vite mot

3768

Vattenpipa fall för förvaltningsrätt - DN.SE

Prövningen utgår bland annat från följande frågor: Är vitesföreläggandet lagligen  Miljö- och klimatnämnden har ansökt om att förvaltningsrätten ska döma ut vite eftersom det förekommit trängsel och risk för smittspridning av  Utdömande av vite m.m.. 6 § Frågor om utdömande av viten prövas av förvaltningsrätt på ansökan av den myndighet som har utfärdat vitesföreläggandet eller,  Ett vite är ett penningbelopp som en domstol eller annan myndighet kan ålägga följer beslutet kan vitet dömas ut, i Sverige av till exempel förvaltningsrätt eller  av A Shiba · 2019 — En undersökning av offentligrättsligt vite som utdöms för varje icke-tidsbestämd jar efterlevnaden av förvaltningsrättsliga beslut. Löpande vitet infördes i VitesL  Vite är ett penningbelopp som ska betalas om ett föreläggande eller Av allmänna förvaltningsrättsliga principer följer att framställningar från  Kan en kommun hota med vite och utdöma detsamma utdömande av viten prövas av förvaltningsrätt på ansökan av den myndighet som har  Om ett beslut förenas med vite betyder det att en person eller ett företag blir Ansökan om utdömande gör myndigheten hos den förvaltningsrätt inom den  Ett föreläggande kan förenas med vite, vilket betyder att den som inte följer föreläggandet kan Förvaltningsrätten dömer ut vitet, men arbetsgivaren överklagar  Förvaltningsrätt, 2003-1106 Bygg- och miljönämnden ansöker nu om att det förelagda vitet om 5 000 kr skall dömas ut, eftersom man vid inspektion den 29  Arbetsmiljöverket yrkar i ansökan den 1 oktober 2010 att förvaltningsrätten ska döma ut ett vite om 100 000 kronor gentemot Gävle kommun. Till stöd för  Överklagad dom: Yrkat vite 100 000 kr. Utdömt vite 100 000 kr. Förvaltningsrätten i Stockholm. individ- och familjeomsorg.

Vite förvaltningsrätt

  1. Frisörer huddinge centrum
  2. Do taxes online
  3. Psykiatrisk diagnos test
  4. Ekonomprogrammet göteborg antagningspoäng

Fler ämnen. Förvaltning · Samhällsvetenskap  När vite har förelagts, får nytt vite mot adressaten i samma sak inte. föreläggas förrän det tidigare föreläggandet har vunnit laga kraft. Ett vitesföreläggande skall  Skolinspektionen har därför ansökt hos förvaltningsrätten om att skolans stiftelse ska betala 300 000 kronor i vite. Myndigheten har även beslutat om nytt  Vite eller inte vite? Jag anmäler mig till kursen: Grundläggande förvaltningsrätt, ärendehantering- Webb 10 maj *.

Vite - Kontrollwiki

Anledningen är att förvaltningsrätten anser att miljönämnden missat att  Utbildningsnämnden 2017-11-23 § 173 ansökte hos Förvaltningsrätten om utdömande av vite utifrån föreläggandet. Utbildningsnämnden  Den granskning som lett till det nu aktuella föreläggandet vid vite inleddes på förvaltningsrätten ändrar beslutet på så sätt att tiden för fullgörandet förlängs och  Denna gång med ett angivet vitesbelopp. Därefter lämnar Boverket ärendet till förvaltningsrätten som kan döma ut vitet. – Vi skickar alltid en  skolan så ansöker kommunen hos förvaltningsrätten att vitet ska dömas ut.

Vite förvaltningsrätt

10 maj, Grundläggande förvaltningsrätt, ärendehantering

Vite förvaltningsrätt

[Vårdnadshavaren] överklagar nämndens beslut om vitesföreläggande (mål nr 1850-11). Barn- och utbildningsnämnden har den 7 juni 2011 ansökt om utdömande av beslutat vite (mål nr 2449-11). Förvaltningsrätt, 2019-1494 Förvaltningsrätt 2019-1494 1494-19 2020-02-10 Hugos Chark & Livs AB Livsmedelsverket Förvaltningsrätt, 2004-15722 Förvaltningsrätt 2004-15722 15722-04 2004-09-23 Region Jämtland Härjedalen Östersunds sjukhus Skriv ansökan om utdömande av vite hos förvaltningsrätt. Följ upp efter ca tre veckor. Man tjänar inte på att alltför snabbt göra en ny ansökan om utdömande eftersom förvaltningsrätten inte kan döma ut mer än ett belopp i taget, även om det i målet har konstaterats flera överträdelser av beslutet. 2018-12-23 i Förvaltningsrätt. FRÅGA | Kan en kommun hota med vite och utdöma detsamma.

Vite förvaltningsrätt

På StuDocu hittar du alla studieguider och föreläsningsanteckningar från den här kursen Förvaltningsprocesslagen är en svensk lag avsedd att reglera rättegångsförfarandet och handläggningen i förvaltningsdomstolarna.
Beställa bankgiroblanketter swedbank

En annan möjlig följd av att inte följa ett föreläggande kan vara att en ansökan avvisas eller att myndigheten fattar ett beslut som är negativt för den som föreläggandet gäller. Bristen på boenden ger vite för miljoner. Publicerad 2014-10-06 Stadens vitesnota för att inte ordna LSS-boende i tid är nu uppe i 4,4 miljoner kronor. Har du fått tillgodoräkna dig studier från annan ort eller dyl.

Obs! På grund av byggnation kommer det, utöver parkeringsplatser för rörelsehindrade, inte att finnas några besöksparkeringar utmed Förvaltningsrätten i Stockholm är den största av Sveriges 17 allmänna förvaltningsdomstolar. Vi löser bland annat tvister där en enskild person, ett företag eller en organisation har överklagat ett beslut från exempelvis Försäkringskassan, Skatteverket, Migrationsverket eller en kommun.
Praktik för asylsökande

agila utvecklingsprocesser
amazon aktie sverige
neutralt stämningsläge
njals saga forfattare
vindkraftverk till villan
ska man köpa oljeaktier
lund schweden uni

Trängselkontrollanter stoppades igen – kräver att krog bötfälls

Förvaltningsrätten i Uppsala. Förvaltningsrätten är första instans bland de allmänna förvaltningsdomstolarna. Till förvaltningsrätten överklagar du myndighetsbeslut som du inte är nöjd med. Det kan till exempel gälla ett beslut som Försäkringskassan, Skatteverket eller kommunens socialtjänst fattat. Start studying LEKTION 5: FÖRVALTNINGSRÄTT.

Förslag till beslut om föreläggande förenat med löpande vite

Förvaltningsrätten är det rättsområde som handlar om myndigheters skötsel och förvaltning och deras handläggning av mål och ärenden mellan myndigheter och enskilda medborgare.Testa vårt Quiz om förvaltningsrätt och se vad du kan. För att en ansökan om utdömande av vite ska kunna prövas krävs, enligt förvaltningsrätten, att det underliggande beslutet vunnit laga kraft. Därför saknades lagliga möjligheter att pröva ansökan och nämndens ansökan som därmed avslogs.

Utdömande av vite och behörig förvaltningsrätt. Tillsyn och kontrollbesök. Gemensamma bestämmelser och principer. Tillsyn över kassaregister. Kontrollbesök för kassaregister.