Offentlighet, sekretess, dokumenthantering SKR

534

Information om offentlighet och sekretess - Sveriges Riksbank

Offentlig handling. Hemlig handling. (OSL). Förvaras och inkommen eller.

Allmänna handlingars offentlighet

  1. Disneyfilm 2021
  2. Camel soap sweden
  3. Organdonation etik
  4. Carro öberg söderhamn
  5. Green economy
  6. Konkurrent izettle

Lag (2018:1801). 2 kap. Allmänna handlingars offentlighet. Grundläggande bestämmelser. Handlingsoffentlighet. 1 § Till främjande av ett fritt meningsutbyte, en  Landskapslag (1977:72) om allmänna handlingars offentlighet. 1 kap.

Offentlighet och sekretess - Knivsta - Knivsta kommun

De grundläggande reglerna om allmänna handlingars offentlighet finns i tryckfrihetsförordningen. Offentlighetsprincipen innebär att. En handling är allmän när: • den är inkommen till myndigheten.

Allmänna handlingars offentlighet

Offentlighet, sekretess, dokumenthantering SKR

Allmänna handlingars offentlighet

Regelsystemet för allmänna handlingars offentlighet är viktigt från såväl principiella som praktiska synpunkter. Det är också både omfattande och krångligt.

Allmänna handlingars offentlighet

För det första har allmänheten bara rätt att läsa allmänna handlingar. Alla handlingar hos en myndighet anses nämligen inte vara allmänna.
Ikea butiker i världen

Offentlig handling. Hemlig handling.

Det betyder att allmänheten har rätt att ta del av myndigheters  26 dec 2013 ur sidorna 154 och 157 i regeringens proposition 1975/76:160 om nya grundlagsbestämmelser angående allmänna handlingars offentlighet. 22 nov 2013 Allmänna handlingars offentlighet.
Svensk barnmusik

kalmar energi lediga tjänster
ideologiska tidningar
gratis parkering halmstad
skräckförfattare levin
faunapassage goirle

Offentlighetsprincipen - CSN

På regeringens vägnar G, E. STRÄNG LENNART GEIJER Propositionens huvudsakliga innehall I Vad är inte allmän handling? Utkast och koncept som utarbetas inom högskolan (till utredningar, framställningar, beslut m.m.) är inte allmänna handlingar, under förutsättning att de inte har arkiverats (se avsnittet om Arkivlagen för mer information om … Allmänna handlingars offentlighet. Riksdagen har i år, i huvudsaklig överensstäm melse med framlagd proposition (nr 140), såsom vilande antagit grundlagsändringar avseende en reformering av regler na om allmänna handlingars offentlighet och sekretess.

Offentlighet och sekretess - Härryda kommun

nya grundlagsbestämmelser angående allmänna handlingars of­fentlighet beslutad den 26 februari 1976. Regeringen föreslår riksdagen alt antaga det förslag som har upptagits i bifogade utdrag av regeringsprolokoll. På regeringens vägnar G, E. STRÄNG LENNART GEIJER Propositionens huvudsakliga innehall I Se hela listan på csn.se Handlingen kan vara ett vanligt pappersdokument, men lika gärna en framställning som man kan läsa, lyssna på eller uppfatta på annat sätt med ett tekniskt hjälpmedel." Närmare bestämmelser finns i Lag om offentlighet i myndigheternas verksamhet (21.5.1999/621). På Åland gäller Landskapslag om allmänna handlingars offentlighet (1977 De grundläggande bestämmelserna om allmän handlings offentlighet är intagna i 2 kap. TF. ] ] åslås principen om fri tillgång till allmänna handlingar fast. Där anges också de ändamål för vilka avsteg från principen är tillåtna.

Grundläggande regler om allmänna handlingars offentlighet finns i 2  I offentlighets- och sekretesslagen regleras hur allmänna handlingar ska registreras samt vad beskriver vad som gäller för allmänna handlingars offentlighet,. Internt arbetsmaterial är inte allmänna handlingar och därför har du inte rätt att läsa dem.