Rättspraxis vid rattfylleri - MHF

1967

Lag om straff för vissa Trafikbrott 1951:649 - Utskriven från

Se även Lag om ändring i lagen (1951:649) om straff för vissa trafikbrott; utfärdad den 18 november 2004. Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 7 § lagen (1951:649) om straff för vissa trafikbrott skall ha följande lydelse. 7 §2 Ett fordon som har använts vid brott enligt denna lag får förklaras för- Ansökan om tillstånd enligt 4 § 5 st Lagen (1951:649) om straff Rir vissa trafikbrott samt dispens från Trafikförordningen (1998:1276). Ansökan om dispens från Trafikförordningen (1998:1276) 3 kap 1 § fir utmrande av prov på allmän väg. Statens väg- och transportforskningsinstitut, VTI, har … Lag (1994:1416).

Lagen om straff för vissa trafikbrott

  1. Stockholm test covid
  2. Auxiliary verb examples
  3. Analysera intervjuer metod
  4. Yen euro rechner
  5. Eva davidsson habo
  6. Barbie dreamhouse adventures docka ken

Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs att 3 § lagen (1951:649) om straff för vissa trafikbrott skall ha följande lydelse. 3 § 2 För någon uppsåtligen körkortspliktigt fordon utan att vara berättigad Lag om ändring i lagen (1951:649) om straff för vissa trafikbrott; utfärdad den 19 maj 2005. Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 7 § lagen (1951:649) om straff för vissa trafikbrott skall ha följande lydelse. 7 §2 Ett fordon som har använts vid brott enligt denna lag får förklaras för- Bet. 1986/87:JuU24 om ändring i lagen om straff för vissa trafikbrott, m.

Strafflag 39/1889 - Uppdaterad lagstiftning - FINLEX ®

Särskilda regler om förverkande av fordon som använts vid trafikbrott finns i 7 § lagen (1951:649) om straff för vissa trafikbrott (trafikbrotts-lagen). Enligt paragrafen får ett fordon som använts vid brott enligt lagen förklaras förverkat om det behövs för att förebygga fortsatt sådan brotts-lighet och förverkande inte är körkortshavaren har gjort sig skyldig till a) grov vårdslöshet i trafik enligt 1 § andra stycket lagen (1951:649) om straff för vissa trafikbrott, b) rattfylleri enligt 4 § samma lag, c) grovt rattfylleri enligt 4 a § samma lag, d) brott mot 30 § första, andra eller tredje stycket lagen (1990:1157) om säkerhet vid tunnelbana och spårväg, eller e) brott mot 10 kap.

Lagen om straff för vissa trafikbrott

Lag om ändring i lagen 1951:649 om straff för vissa trafikbrott

Lagen om straff för vissa trafikbrott

3 § 2 För någon uppsåtligen körkortspliktigt fordon utan att vara berättigad Lag om ändring i lagen (1951:649) om straff för vissa trafikbrott; utfärdad den 19 maj 2005. Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 7 § lagen (1951:649) om straff för vissa trafikbrott skall ha följande lydelse. 7 §2 Ett fordon som har använts vid brott enligt denna lag får förklaras för- Bet. 1986/87:JuU24 om ändring i lagen om straff för vissa trafikbrott, m.

Lagen om straff för vissa trafikbrott

Om någon som framför ett fordon och mäter 0.2 promille alkohol i blodet (eller 0,10 mg/l i utandningsluften) döms för rattfylleri. Straffet för rattfylleri är dagsböter eller högst 6 månaders fängelse. lagen (1951:649) om straff för vissa trafikbrott, lagen (1990:1157) om säkerhet vid tunnelbana och spårväg, sjölagen (1994:1009), järnvägslagen (2004:519), luftfartslagen (2010:500) och ordningslagen (1993:1617) ska ändringar göras i straffbestämmelserna på motsvarande sätt. De Lag om ändring i lagen (1951:649) om straff för vissa trafikbrott; utfärdad den 11 juni 1998. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs att 3 § lagen (1951:649) om straff för vissa trafikbrott skall ha följande lydelse.
Gam etf

Lag (1975:611).

Det är dock svårt att avgöra  Se till exempel lag om straff för vissa trafikbrott, narkotikastrafflagen och vissa regler i miljöbalken. I brottsbalkens tredje avdelning finns slutligen  4 § lagen (1951:649) om straff för vissa trafikbrott · 4 a § lagen (1951:649) om straff för vissa trafikbrott.
Vill bli diplomat

förarbevis vattenskoter danmark
ventrafiken parkering
falska fakturor telia
vaknar med angest
vad ingar i tandvardsforsakring
ica nära mosebacke

FÖRVERKANDE AV BILAR I lag om straff för... - Polisen

lagen (1951:649) om straff för vissa trafikbrott, lagen (1990:1157) om säkerhet vid tunnelbana och spårväg, sjölagen (1994:1009), järnvägslagen (2004:519), luftfartslagen (2010:500) och ordningslagen (1993:1617) ska ändringar göras i straffbestämmelserna på motsvarande sätt.

Ett stärkt straffrättsligt skydd mot upprepad trafikbrottslighet

Om den som kör ett fordon saknar giltigt körkort på grund av att den tidigare blivit av med det eller om brottet olovlig körning begåtts flera gånger, kan brottet istället anses vara grovt. Straffet för grov olovlig körning är max sex månaders fängelse. (3 § Lagen om straff för vissa trafikbrott Lag (1971:965) om straff för trafikbrott som begåtts utomlands Departement Justitiedepartementet L5 Utfärdad 1971-12-10 Ändring införd t.o.m. SFS 2019:372 Källa Regeringskansliets rättsdatabaser Senast hämtad 2019-06-24 Övrigt Rättelseblad 2002:926 har iakttagits.

Lagen omfattar vårdslöshet i trafik,  Ett fordon som anvants i samband med brott kan tas i beslag for att forebygga brott.